• Personaalne lähenemine ja pühendumine

  Põhimõtted, mida järgime

  Pühendumine kliendile ja tema õigus- ja majandusalastele probleemidele on meile väga oluline. Väikese advokaadibüroona suudame hoida oma klientidega personaalset kontakti ja süveneda põhjalikult iga kliendi tegevusvaldkonna eripäradesse.

 • Usaldusväärne nõuandja õigusküsimustes

  Täpsus ning vajalikud kogemused

  Pakume põhjalikku teenust iga üksikjuhtumi lahendamisel - seda kiiresti ja tõhusalt. Meie bürool on juba 10- aastane kogemus klientide õigusnõustamisel. Advokaadibüroo Arvisto & Partnerid klientideks on peamiselt äriühingud ja eraisikud Eestist ja välisriikidest.

 • Vajalikud sidemed ja lai koostöövõrgustik

  Ühine tegutsemine

  Oleme pikaajaline koostööpartner mitmetele Euroopa, sealhulgas Balti riikide advokaadibüroodele. Meie sidemete tugevus põhineb efektiivsel kliendisuhtlusel, meie kontaktidel õigus- ja majandusühendustega ning oma eriala ja tegevuspiirkonna heal tundmisel.

Äri-, ühingu- ja lepinguõigus

Meie advokaatidel on märkimisväärne kogemus kõigis äri- ja ühinguõiguse valdkondades, samuti rahvusvaheliste tehingute nõustamisel. Koostame õigusauditeid, samuti anname nõu maksu- ja tööõiguse alastes küsimustes. Aitame lepingute koostamisel ja vaidluste korral lepinguliste suhete analüüsis.

Edasi

Riigihanked, asja- ja ehitusõigus

Oleme oma kliente nõustanud väga erinevates riigihangetes, sh pakkumuste ettevalmistamisel, hankijaga suhtlemisel ja läbirääkimistel. Pakume õigusabi asja- ja ehituslepingute läbirääkimistel ja koostamisel ning lepingute täitmist puudutavates küsimustes. Nõustame kinnisvarasse investeerimisel, samuti müügi- ja üüritehingute läbiviimisel ja asjaõiguse küsimustes.

Edasi

Vaidluste lahendamine

Juriidilisi vaidlusi on võimalik lahendada kohtuväliselt või kohtumenetluses. Nõustame ja esindame kliente läbirääkimistel, kompromisside sõlmimisel, samuti kohtumenetluses kõigis kohtuastmetes ning kohtueelses vaidlustusmenetluses ja vahekohtumenetluses. Aitame kliente kogu vaidluse ning kohtumenetluse strateegia väljatöötamisel ning menetlusdokumentide koostamisel.

Edasi

 


Arvistopartners © 2013

GreekEnglish