Valdkonnad

Tutvuge meie peamiste tegevusvaldkondadega

Vahekohtu- ja kohtumenetlus


Ülevaade.

Meie advokaadid on nõustanud kliente nii oluliste kohtuvaidluste lahendamisel kui ka pikkade vaidluste ärahoidmisel. Nõustame ja esindame kliente kohtuvälistel läbirääkimistel, kohtuväliste või kohtulike kompromisside sõlmimisel, samuti kõigis kohtuastmetes ning vaidlustus- ja vahekohtumenetlustes.

Aitame kliendil välja töötada kogu vaidluse ning kohtumenetluse strateegia ning koostame menetlusdokumendid. Abistame nõuete, hagiavalduste, kokkulepete, vastuste ja muude dokumentide koostamisel. Samuti konsulteerime kohtu- ja vahekohtuotsuste täitmisel.


Teised valdkonnad.

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish