Valdkonnad

Tutvuge meie peamiste tegevusvaldkondadega

Tööõigus


Ülevaade.

Anname klientidele nõu töölepingute, optsioonilepingute, ametijuhendite, sisekorraeeskirjade ning teiste töösuhet käsitlevate lepingute ja dokumentide koostamisel. Aitame kliente töölepingute vormistamisel ja muutmisel, töölepingute ülesütlemisel tõusetuvates küsimustes ning töövaidlustes.

Oleme valmis kliente nõustama organisatsiooniliste muutuste korral, näiteks ühinemis- ja omandamistehingute käigus tööandja ja töötajate õiguste ning kohustuste määratlemisel ja reguleerimisel. Samuti abistame töö- ja elamislubade ning viisade taotlemisel ning vastavateks toiminguteks vajalike dokumentide vormistamisel.


Teised valdkonnad.

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish