Valdkonnad

Tutvuge meie peamiste tegevusvaldkondadega

Konkurentsiõigus


Ülevaade.

Nõustame ettevõtjaid konkurentsiõigust puudutavates valdkondades, sealhulgas küsimustes kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse lubatavuse kohta, äriühingu omandamisest või ühingute ühinemisest tekkida võivate koondumiste küsimustes ning turgu valitseva seisundiga seotud küsimustes.

Valmistame ette erinevaid lepinguid, analüüsime olemasolevaid kokkuleppeid ning võimalikke äristrateegiaid. Aitame lahendada vaidlusi Konkurentsiametis ja kohtus.


Teised valdkonnad.

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish