Meeskond

Tutvuge meie inimestega

Margus Arvisto

Vandeadvokaat / Partner

Marguse peamised töövaldkonnad on äri- ja ühinguõigus, riigihanked, ühinemised ja omandamised, lepinguõigus, asja- ja kinnisvaraõigus, haldusõigus, kohtu- ja vahekohtumenetlus, maksuõigus, kaubamärgid ja intellektuaalne omand. Margus on advokatuuri liige alates 1998. aastast.
Keeled: eesti, inglise, soome ja vene keel

Martin Lepp

Vandeadvokaat / Partner

Martin asus Advokaadibüroosse Arvisto & Partnerid tööle 2007. aastal. Ta on Eesti Advokatuuri liige alates 2008. aastast. Martini peamised töövaldkonnad on äriõigus, lepinguõigus, haldusõigus, riigihanked, ehitusõigus ning kohtu- ja vahekohtumenetlus.
Keeled: eesti ja inglise keel

Mai Ormus

Büroojuht

Mai on töötanud Advokaadibüroos Arvisto & Partnerid selle asutamisest alates ja korraldab büroo igapäevast tööd. Mai assisteerib advokaate nende töös, korraldab klienditeenindust ning büroo infovahetust, samuti vastutab ta büroo tugiteenuste töökorralduse ja haldusküsimuste eest.
Keeled: eesti, inglise, soome ja vene keel


Advokaadi töö

Usume, et advokaadi töö peab olema õigustehniliselt kõrgel tasemel, pragmaatiline ja lahendusi pakkuv. Nõustame kliente õigusküsimustes, selgitame õigusakte, koostame lepinguid ja dokumente, esindame või kaitseme kliente kohtueelses menetluses ja kohtus, esindame kliente haldusorganis, suhtlemisel kolmandate isikutega ja teeme klientide huvides muid õigustoiminguid.

Meie põhimõtted

Meie fookuses on praktilise ja innovaatilise õigusteenuse pakkumine, mis aitab meie klientidel oma erialal edukas olla. Õigusteenuseid osutades peame vajalikuks pühendumist kliendi ärivaldkondade mõistmisele – sealjuures on olulised nii äri- kui ka juhtimisalased aspektid. Meie klient võib olla kindel, et oleme tema jaoks alati olemas.

Meie büroost

Advokaadibüroo Arvisto & Partnerid on asutatud 2003. aastal. Advokaadibüroo eesmärgiks on pakkuda oma klientidele õigusteenuseid parimal võimalikul viisil ning luua ja hoida tugevaid kliendisuhteid. Meie lähenemine õigusprobleemidele on professionaalne ja kliendi vajadusi arvestav. Oleme tänulikud klientidele, meeskonnaliikmetele ja partneritele, kes on andnud oma panuse ühiste eesmärkide saavutamisse.


Otsite väljakutseid pakkuvat tööd?

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish