Valdkonnad

Tutvuge meie peamiste tegevusvaldkondadega

Asja- ja kinnisvaraõigus


Ülevaade.

Nõustame kinnisvarasse investeerimisel, samuti müügi-, üüri- ja allüüri tehingute läbiviimisel. Koostame vajalikud lepingud, osaleme läbirääkimistel ning esindame kliente võimalike vaidluste korral. Abistame kliente piiratud asjaõigustega (muuhulgas hoonestusõigused, servituudid ja isiklikud kasutusõigused) seotud küsimustes.

Nõustame kliente ka planeeringute ja keskkonnaõigusega seotud küsimuste lahendamisel – planeeringute menetlemisel, ehitus- ja kasutuslubade ning muude riigi ja kohaliku omavalitsuse lubade ja kooskõlastuste hankimisel. Muuhulgas aitame ehituse töövõtulepingute sõlmimisel.


Teised valdkonnad.

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish