Valdkonnad

Tutvuge meie peamiste tegevusvaldkondadega

Rahvusvaheline ja EÜ õigus


Ülevaade.

Anname klientidele nõu rahvusvahelise ja Euroopa Ühenduse õiguse rakendamise ja tõlgendamise küsimustes ning Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemisel. Aitame kliente kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse määramisel. Nõustame ettevõtjaid rahvusvahelise kaubavahetuse küsimustes, koostame lepinguid ja dokumente.

Oleme valmis kliendile andma nõu Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste kohtusse pöördumisel. Samuti nõustame ja esindame kliente piiriülestes kohtu-, täite- ning pankrotimenetlustes ning kaitseme klientide huve ka piiriüleselt.


Teised valdkonnad.

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish