Valdkonnad

Tutvuge meie peamiste tegevusvaldkondadega

Äri- ja majandusõigus


Ülevaade.

Nõustame ettevõtjaid äriühingute erinevates arengustaadiumites. Anname igakülgset nõu ühingute asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel ja likvideerimisel; nõustame ettevõtete ühendamise, jagunemise ja ümberkorraldamisega seotud töid, aitame läbi viia konstruktiivseid ümberkorraldusi. 

Koostame erinevaid lepinguid ja abistame lepingutingimuste läbirääkimistel. Pakume ettevõtjatele igapäevast korporatiivnõustamist. Muuhulgas anname nõu laenude, erinevate rahastamisvõimaluste, tagatiste ja võlgade restruktureerimise küsimustes.


Teised valdkonnad.

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish