Valdkonnad

Tutvuge meie peamiste tegevusvaldkondadega

Haldusõigus ja riigihanked


Ülevaade.

Pakume õigusteenuseid haldusõiguse valdkondades, sh riigihangetes, ehitus- ja planeerimine, avaliku- ja erasektori koostöö ning avalikud teenused. Nõustame kliente taotluste esitamisel haldusorganitele, sh erinevate tegevuslubade ja litsentside taotlemisel. Samuti kaitseme klientide huve haldusmenetlustes.

Abistame kliente seoses riigihangetega ja hankedokumentide koostamisel. Oleme valmis esindama kliente hankes osalemist takistavate hanketingimuste vaidlustamisel, hankija otsuste vaidlustamisel, riigihanke järelevalve menetluse algatamisel, samuti anname nõu hankelepingute täitmisel tekkinud lahkarvamuste lahendamisel.


Teised valdkonnad.

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish