Valdkonnad

Tutvuge meie peamiste tegevusvaldkondadega

Ühinemised ja omandamised


Ülevaade.

Nõustame kliente ettevõtete omandamisel, võõrandamisel ja ühinemistel (M&A). Meil on kogemused erinevates valdkondades tegutsevate äriühingute omandamis- ja ühinemistehingute läbiviimisel. Toetudes oma kogemustele oleme valmis konsulteerima ka äärmiselt keerukate strateegiliste tehingute läbiviimisel.

Korraldame ja viime läbi õigusauditeid, esindame klienti läbirääkimistel ning tehinguks vajalike dokumentide ettevalmistamisel, muuhulgas osade ja aktsiate võõrandamisel või uue osaluse lepingute, osanike või aktsionäride vaheliste lepingute, juhtorganite liikmetega sõlmitavate lepingute ning muude dokumentide koostamisel.


Teised valdkonnad.

Arvistopartners © 2013

GreekEnglish